Z nr. 3-1999: Kortfilm

Z nr. 3 1999

Bestill nummeret

Z nr. 3 1999
Kortfilm

Ansvarlig redaktør: Bjørn Gabrielsen


Hva vil vi med kortfilmen?

Z filmtidsskrift hyller dårlig kortfilm. | kun utdrag

Fra et apekosmonautisk ståsted

Therese Jacobsen og Erik Vang i samtale med Ingrid Dokka | kun utdrag

Norsk kortfilm 1999

Anmeldelser av samtlige deltagere i hovedprogrammet på Kortfilmfestivalen i Grimstad. | kun utdrag

Den vanskelige dialogen

Etter filmen: Et manus av Morten Abrahamsen og Geir Greni. | kun utdrag