Z Filmtidsskrift

Filmens Hus
Dronningensgt. 16,
N-0152 Oslo
Telefon +47 22474680
E-mail: zred@filmklubb.no

Ansvarlig redaktør: Ingrid Rommetveit
Redaksjonsmedarbeidere: Jon Iversen og Marius Lyngar
Abonnement, annonser og regnskap: Atle Hunnes Isaksen

De fleste av Zs artikler publiseres kun i papirutgaven. I nettutgaven finner du en oversikt over Z heftene fra de siste årene og hva de inneholder, samt Zs nett-blogg.

Z filmtidsskrift trykker temanumre, med dyptpløyende artikler, intervjuer og essayistiske tekster som belyser filmrelaterte temaer fra forskjellige synsvinkler.  Ett av numrene hvert år er viet de nye norske kort- og dokumentarfilmene.

Kommende temanumre:

Planlagte temaer:  Portugisisk film | Norsk kort | Transfilm | Overvåkning/paranoia

Abonnement og kjøp av enkeltnumre
Z selges i abonnement som kan bestilles her
Du kan også kjøpe Z i løssalg hos de største Narvesen-utsalgene og på Filmens hus. Enkeltnumre koster kr 95,00.

Tidligere – og nyeste – nummer kan du bestille her. Pris (porto kommer i tillegg):

  • 1-5 eks: kr. 55,- pr. stk.
  • 6-10 eks: kr. 45,- pr. stk.
  • flere enn 10 eks: kr. 30,- pr. stk.
  • Den nyeste utgaven koster alltid kr. 95,-

Z utgis av Norsk filmklubbforbund med 4 nummer i året. Driften av Z er basert på frivillige bidragsytere. Kontakt oss om du har et forslag til en artikkel eller et tema.
Z utgis med støtte fra Norsk kulturråd.