Z Blogg

Håpet er en pølse med lompe

Z #2 2022: Selv om den er blottet for kristent språk og erfaring, er Maria Sødahls Håp den mest interessante skildringen av religiøsitet i nyere norsk film.

» Les hele innlegget

_

Z nr.2 2022: Film og religiøsitet

Z #2 2022: Ansvarlig redaktør: Ingrid Rommetveit Temaredaktør for dette nummeret: Cato Fossum Vi sier ofte at filmens styrke ligger i å skildre mennesker av kjøtt og blod, men tekstene i dette nummeret leter etter konkrete skildringer av religiøsitet. Og ofte finner de religiøsiteten i selve filmspråket, og i andre filmer enn de mest opplagte.  

» Les hele innlegget

_