Z Blogg

Filmklubben som forum for kunst og kultur.

Z #4 2010: Filmklubbene er vår tids kulturelle pustehull!

» Les hele innlegget

_

Fra St.Hanshaugen til Godard

Z #2 1983: Norsk filmhistorie består ikke bare av regissører og spillefilmer. Miljøet rundt er også viktig for den totale filmkultur og i neste instans den gode film. Z har hatt en samtale med en av pionerene i norsk filmklubb-bevegelse, Kjell Billing.

» Les hele innlegget

_

Og alle var der… Norsk filmklubbforbund runder 25 år

Z #4 1993: Vi slår til med en smule nostalgi, og har avsatt spalteplass slik at prominente personer som har hatt et forhold til forbundet får komme til orde med sine erindringer.

» Les hele innlegget

_