Z Blogg

Kritikk av anti-kommunistisk vold i Onkel Boonmee 

Z #2 2022: Ved å snu opp-ned på etablerte forestillinger om reinkarnasjon og karma retter gullpalmevinner Onkel Boonmee som kan erindre sine tidligere liv en krass kritikk mot Thailands overgrep mot kommunister

» Les hele innlegget

_

Z nr.2 2022: Film og religiøsitet

Z #2 2022: Ansvarlig redaktør: Ingrid Rommetveit Temaredaktør for dette nummeret: Cato Fossum Vi sier ofte at filmens styrke ligger i å skildre mennesker av kjøtt og blod, men tekstene i dette nummeret leter etter konkrete skildringer av religiøsitet. Og ofte finner de religiøsiteten i selve filmspråket, og i andre filmer enn de mest opplagte.  

» Les hele innlegget

_