Stilguide for Z filmtidsskrift

Avsnitt lages med å bruke enterknappen og ha en blank linje mellom avsnittene. Ingen innrykk! 

Mellomtitler settes i fet skrift.

Tidsskriftet bruker sluttnoter, ikke fotnoter. (Og vi unngår noter så langt det lar seg gjøre.)

Film- og boktitler, og navn på tidsskrift, aviser og tv-serier markeres med kursiv. Titler på artikler eller sanger markeres i slike anførselstegn «Sånne». Sett gjerne inn regissør og årstall etter filmtittel første gang den nevnes. (Steven Spielberg, 1997).

Lag gjerne korrekte anførselstegn i teksten, Z bruker «disse»:

MAC, hold inn skift+alt+bokstaven samtidig
« skift-alt-v
» skift-alt-b

PC Hold inn alt, og trykk tallkoden i tur og orden
«   Alt+0171
»   Alt+0187

Sitatstrek/ tankestrek: brukes ved sitater, og mellom årstall som f.eks. 1940–1945.
Du vil ha tankestrek –, ikke bindestrek -.

På PC får du det ved å holde ned ALT-tasten samtidig som du trykker disse tallene i tur og orden: 0150.
På Mac får du tankestrek ved å holde ned ALT samtidig som du trykker bindestrek.