Z Filmtidsskrift

Filmens Hus
Dronningensgt. 16,
N-0152 Oslo
Telefon +47 22474680
E-mail: zred@filmklubb.no

Ansvarlig redaktør: Ingrid Rommetveit
Redaksjonsmedarbeidere: Jon Iversen, Marte Stapnes og Marius Lyngar
Abonnement, annonser og regnskap: Atle Hunnes Isaksen

Z er et allmennkulturelt filmtidsskrift som kommer med fire nummer i året. Z trykker temanumre, med dyptpløyende artikler, intervjuer og essayistiske tekster som belyser filmrelaterte temaer fra forskjellige synsvinkler.  Ett av numrene hvert år er viet de nye norske kortfilmene.

De fleste av Zs artikler publiseres kun i papirutgaven. I nettutgaven finner du en oversikt over Z-heftene fra de siste årene og hva de inneholder, samt Zs nett-blogg.

Kommende temanumre:
Kommende numre:  Film og sted, Totalitære uttrykk i film, Romantiske komedier, Norsk kortfilm, Forfattere om film

Abonnement og kjøp av enkeltnumre
Z selges i abonnement som kan bestilles her
Du kan også kjøpe Z i løssalg på Tronsmo og på Filmens hus. Enkeltnumre koster kr 110,00.

Du kan også kjøpe tidligere utgitte nummer via arkivsiden vår. Her kan du finne temanummer om alt fra regissører som Lynch- og Coen-brødrene til humor, nerdefilm og filmmusikk.

Tidligere – og nyeste – nummer kan du bestille her. Pris (porto kommer i tillegg):

  • 1-5 eks: kr. 80,- pr. stk.
  • 6-10 eks: kr. 60,- pr. stk.
  • flere enn 10 eks: kr. 50,- pr. stk.
  • Den nyeste utgaven koster alltid kr. 110,-

Z utgis av Norsk filmklubbforbund med 4 nummer i året. Driften av Z er basert på frivillige bidragsytere. Kontakt oss om du har et forslag til en artikkel eller et tema. Full liste over tidligere tema ligger her.

Z utgis med støtte fra Norsk kulturråd.

Skriver du for Z? Her er vår stilguide.

Annonsering

For priser, ta kontakt med Atle Hunnes Isaksen

Formater
Bakside:
B: 200 mm  H: 215 mm

Innside av omslaget:
1/4 side: B: 97,5 mm  H: 122,5 mm
½ side: B: 200 mm  H: 122,5 mm
1/1 side: B: 200 mm  H: 250 mm

 

Inni bladet (kun sorthvitt):
½ side: B: 135 mm  H: 85 mm
1/1 side: B: 200 mm  H: 250 mm

 

Alle mål er nettoformat og ingen annonser er utfallende. Det er derfor ikke nødvendig med bleed eller passmerker.