Z Filmtidsskrift

Filmens Hus
Dronningensgt. 16,
N-0152 Oslo
Telefon +47 22474680
E-mail: zred@filmklubb.no

Ansvarlig redaktør: Ingrid Rommetveit
Redaksjonsmedarbeidere: Jon Iversen, Marte Stapnes og Marius Lyngar
Abonnement, annonser og regnskap: Atle Hunnes Isaksen

De fleste av Zs artikler publiseres kun i papirutgaven. I nettutgaven finner du en oversikt over Z heftene fra de siste årene og hva de inneholder, samt Zs nett-blogg.

Z filmtidsskrift trykker temanumre, med dyptpløyende artikler, intervjuer og essayistiske tekster som belyser filmrelaterte temaer fra forskjellige synsvinkler.  Ett av numrene hvert år er viet de nye norske kort- og dokumentarfilmene.

Kommende temanumre:

Kommende numre: Norsk kort, Tysk nybølge, Kinesiske film

Abonnement og kjøp av enkeltnumre
Z selges i abonnement som kan bestilles her
Du kan også kjøpe Z i løssalg hos de største Narvesen-utsalgene og på Filmens hus. Enkeltnumre koster kr 100,00.

Tidligere – og nyeste – nummer kan du bestille her. Pris (porto kommer i tillegg):

  • 1-5 eks: kr. 55,- pr. stk.
  • 6-10 eks: kr. 45,- pr. stk.
  • flere enn 10 eks: kr. 30,- pr. stk.
  • Den nyeste utgaven koster alltid kr. 95,-

Z utgis av Norsk filmklubbforbund med 4 nummer i året. Driften av Z er basert på frivillige bidragsytere. Kontakt oss om du har et forslag til en artikkel eller et tema. Full liste over tidligere tema ligger her.

Z utgis med støtte fra Norsk kulturråd.

Annonsering

For priser, ta kontakt med Atle Hunnes Isaksen

Formater
Bakside:
B: 200 mm  H: 215 mm

Innside av omslaget:
1/4 side: B: 97,5 mm  H: 122,5 mm
½ side: B: 200 mm  H: 122,5 mm
1/1 side: B: 200 mm  H: 250 mm

 

Inni bladet (kun sorthvitt):
½ side: B: 135 mm  H: 85 mm
1/1 side: B: 200 mm  H: 250 mm

 

Alle mål er nettoformat og ingen annonser er utfallende. Det er derfor ikke nødvendig med bleed eller passmerker.