Z nr. 3 2016: Norsk kortfilm

Z nr. 3 2016

Bestill nummeret

Z nr. 3 2016
Norsk kortfilm

Ansvarlig redaktør: Ingrid Rommetveit


Z-enquete – 5 kortfilmskapere om norsk film

Z har spurt kortfilmskaperne Henrik Martin Dahlsbakken, Marius Myrmel, Kristian Pedersen, Jakob Rørvik og Birgitte Sigmundstad om synspunkter på norsk film og kortfilm, og om refleksjoner rundt arbeidet med egne filmer.

La verden komme inn – internasjonal kortfilm

Hva er en god kortfilm? Årets internasjonale Grimstad-program viste mangfoldet i - og gav også grobunn for refleksjoner rundt – kortfilmen som kunstform. | kun utdrag

Norsk kort 2016

Årets norske korfilmer anmeldt. | kun utdrag

Musikkvideoer som vil noe – norsk musikkvideo 2016

Høyt nivå preger norsk musikkvideo. Årets program i Grimstad viste både musikere og regissører som bruker mediet til å markere temaer de er opptatt av, og at bilder og musikk er en eksplosiv blanding. | kun utdrag

Møter og mennesker – norsk dokumentar anno 2016

En trend i norsk dokumentarfilm er en stadig økende personfokusering. Går denne på bekostning av temaene som skal belyses? | kun utdrag

Musikk for øyet og Raumlichtkunst – intervju med Cindy Keefer

Det finnes en lang tradisjon for abstrakt film i kortfilmhistorien, Cindy Keefer – som vi traff på kortfilmfestivalen i Oberhausen – brenner for denne tradisjonen og disse filmene. Flere av filmene hun har restaurert og Raumlichkunst-prosjektet, som hun har rekonstruert, kan i disse dager ses på Whitney-museet i New Yorks store eksperimentfilmutstilling: "Dreamlands: Immersive Cinema and Art, 1905 - 2016"

Prisvinnerne på Kortfilmfestivalen i Grimstad 2016

Prisvinnerne og juryer - Kortfilmfestivalen i Grimstad 2016: