Z nr 4 2008: Z 25 år – utvalgte tekster + dvd: Zs utvalgte kortfilmer

Z nr. 4 2008

Bestill nummeret

Z nr. 4 2008
Z 25 år – utvalgte tekster + dvd: Zs utvalgte kortfilmer

Z feirer 25 år og feirer oss selv og leserne med et jubileumshefte med utvalgte tekster fra Z gjennom 25 år, to nye tekster, og en kortfilm-dvd med Zs utvalgte norske kortfilmer fra de årene vi har anmeldt alle kortfilmene fra Grimstad.

Ansvarlig redaktør: Ingrid Rommetveit
Redaksjon: Ingrid Dokka, Gunnar Iversen, Jon Iversen


Forord

«Formidling av erkjennelser er i Norge dessverre nærmest å regne som en undergrunnsaktivitet. Restutøverne av denne selsomt ulønnsomme og hurtig utdøende beskjeftigelse kan oppleve seg selv som en svakt organisert motstandsbevegelse. Man speider liksom hele tiden etter en annen med binders [...]

Sett gjennom 25 år

Etter tjuefem år og 104 utgaver av filmtidsskriftet Z passer det nå – i Z nr. 105 – godt å se litt tilbake. På et blad som både har vært lovprist og utskjelt, men bare litt av begge deler, definitivt for lite … Z hører hjemme i en lang tradisjon av norske filmtidsskrift, mange av [...]

Kortfilm : Film med framtid!

I løpet av de siste årene har den norske kortfilmen opplevd en sterk framgang. Norsk kortfilm er blitt en ny og positiv merkevare, i takt med økende popularitet, synlighet og internasjonale priser. For 25 år siden var situasjonen annerledes. Mange i bransjen mente at krisen var dyp og stadig ble dypere, og norske kortfilmer hadde et dårlig rykte. Hva har skjedd med norsk kortfilm?

Også filmklubber begynte i det små

| kun utdrag

Den siste humanist i Europa

”En ny Rejse, et nytt Liv maaske, skulle begynne. Denne sidste Time var Oevergangs-Leddet. H.C Andersen i ”En digters Bazar” Lars von Triers Forbrytelsens element er en selsom reise i drømmen, kriminalgåten og den kulturelle topografien. Utgangspunktet i filmen – hvis opprinnelige tittel [...] | kun utdrag

Fire anekdoter om Flaherty – fire trekk ved dokumentarismen

1. Anekdote: om nytten av tobakksrøyking: Vinteren 1925 – 16 hadde Robert Flaherty overvintret på Belcher Islands nord i Hudson Bay for å drive geologisk kartlegging for et gruvefirma. Han var av firmaledelsen blitt utstyrt med et filmkamera, og da kartleggingen var ferdig ganske tidlig på [...] | kun utdrag

Blue Velvet: Dagdrømmer og mareritt

Fra Z arkivet: Kalle Løchens analyse av Blue Velvet, skrevet da filmen kom på kino i 1986.

Noen tendenser i norsk film. Tancred Ibsen og Hollywood-paradigmet

| kun utdrag

Film og virkelighet

Det vi kaller virkelighet er en viss relasjon mellom de opplevelsene og de minnene som omgir oss samtidig.Marcel Proust

Filmteoriens utvikling – en meget kort oversikt

| kun utdrag

Den filmen glemmer jeg aldri

| kun utdrag

Taste of Fear – historien om Hammer Film

| kun utdrag

Film Quiz!

| kun utdrag

Det tilfeldige jurymedlem

Fra z nr. 3 august 1999, (Z nr. 70) I Ukraina har økonomien nådd steinbunnen og forventet levealder for menn har gått ned med tre år. Men filmfestival skal de ha. I oktober 1999 ble «Molodist Mizhnarodny filmfestival» (ungdommens internasjonale filmfestival) arrangert for 29. gang i Kiev, og [...]

Det kunne ikkje ha skjedd ein annan stad

Desse folka byrja med film for moro skuld. Men no har Pål reist. Han har lage spelefilmen Detektor på eit millionbudsjett. Heime i Stavanger slit Arild på med sin fyrste langfilm på eit minimalt budsjett. Dei går tilsynelatande på to ulike vegar. Er det slutt på moroa?

Fra Jidai-geki til Pinku-Eiga – et kort riss av japansk filmhistorie

Les hele Gunnar Iversens artikkel om japansk filmhistorie her på nettet.

Paul Auster snakker om sine favorittfilmer

Nå vil jeg fortelle om filmer jeg elsker, og samtidig forsøke å forklare hvorfor jeg elsker dem. Det meste av min tid har jeg brukt på å skrive bøker. Jeg har også både hatt gleden av og fått sjansen til å jobbe med flere filmer. Dette har gitt meg muligheten til å reflektere over [...]

Melodramaet, filmen, det moderne

Melodramaet vil rive oss med, bevege oss til tårer, gjøre tydelig for oss hva som er viktig og riktig i livet. Den melodramatiske estetikken står i skarp kontrast til et modernistisk ideal om estetisk måtehold og kritisk distanse. Termen ’melodrama’ brukes på ganske forskjellige måter og [...] | kun utdrag

Mysterious Skin

.. er etter min smak en av årets beste filmer. Jeg gikk og så den etter å ha lest anmeldelsen til Ellen M. Sand i VG, ikke med skyhøye forventninger, men med en vag forestilling om en historie som rommet en hemmelighet.

Å temme en homo – om fremstillingen av homofile menn i mainstreamfilm

av Dag Johan Haugerud
Mens man tidligere bare så homser og lesber i filmer som handlet om homofili, inngår de nå som en naturlig del av det hollywoodske heterosamfunnet. Siden filmen står i et gjensidig avhengighetsforhold til markedet, har også markedets krav om forenkling rammet filmen. Spørsmålet er hvordan denne forenklingen har rammet den homofile mannen? Hvordan ser han ut i en redefinert, hetero-tilpasset utgave. Og hva er årsaken til at han har blitt som han har blitt?

Innhold DVD

EMPTY (Ellen Lande, 1989) | DOLCE VITA (Eva Dahr, 1990) | EATING OUT (Pål Sletaune, 1993) | PUSSIG (Kajsa Næss, Benedicte Orvung, Lise Fearnley, 1994) | BARE LYDEN AV EN GÅTE (Trygve Hagen, 1998) | HUSET PÅ KAMPEN (Pjotr Sapegin, 1998) | HUS (Inger Lise Hansen, 1998) | BABY FACE ASSASSIN (Lotte [...] | kun utdrag