Z nr. 4 2007: Hollywood i et nytt årtusen

Z nr. 4 2007

Bestill nummeret

Z nr. 4 2007
Hollywood i et nytt årtusen

Det er på tide med et nytt og friskt blikk på Hollywood-filmen, for noe er i gjære i det nye årtusenet. Kun for få dager siden hadde undertegnede gleden av å se den rykende ferske Mordet på Jesse James av den feige Robert Ford og kunne konstatere at denne mørke og meditative westernfilmen, til og med frontet av et av bransjens mest gullkantede kort i Brad Pitt, var enda et eksempel på en Hollywood-film som ville vært helt utenkelig for ti år siden. Drømmefabrikken spyr nok stadig mengder av dritt ut i atmosfæren, men Z vil hevde at det finnes nok eksepsjonelle filmer og nye, markante regissører til at det er meningsfylt å snakke om en kreativ oppblomstring, en ny livlighet og et større mangfold i dagens Hollywood.

Ansvarlig redaktør: Ingrid Rommetveit
Temaredaktør: Dag Sødtholt


Hollywood på 2000-tallet – et intervju med Aubrey Wanliss-Orlebar (del I)

Dette intervjuet forteller historien om ny Hollywood-film siden 2000 sett fra perspektivet til en fransk filmkjenner. Han identifiserer viktige trender og går deretter detaljert inn på arbeidene til noen av de viktigste regissørene: bl a. Michael Mann, David Fincher og Oliver Stone. | kun utdrag

Amblin’ Man: Steven Spielberg i to årtusener

Det er ikke til å komme unna at Steven Spielberg har en tendens til å virvle opp en mengde motstridende følelser hos den gjennomsnittlige, «seriøse» filmentusiast. Vel er mannen dyktig, han er jo det, men han er jo også så sentimental og kommersiell. Ja, han er jo sågar selve symbolet på [...]

Hollywoods politiske bølgedaler

Etter nesten et århundre med kun sporadiske tilløp til politisk radikalisme, kunne man på slutten av 1990-tallet merke en økende tendens til kritiske spissformuleringer i Hollywood. Etter 9/11 ble imidlertid hovedfokuset samlende, patriotiske prosjekter og konsensusorientert eskapisme. Men de [...]

Den hemmelighetsfulle M. Night Shyamalan – et intervju med Aubrey Wanliss-Orlebar (del 2)

Etter den eventyrlige suksessen med The Sixth Sense i 1999 var M. Night Shyamalan med ett slag en av Hollywoods mektigste og ble kalt den nye Spielberg. Dette intervjuet påviser en bemerkelsesverdig tematisk konsistens og konsekvent progresjon i filmene hans. Men jo mer kunstnerisk ambibiøse [...] | kun utdrag

Hva har blitt borte? Den intensiverte fortellerstilen i moderne Hollywood-film

Hollywood-filmens historiske utvikling har ofte blitt framstilt som om det eksisterer et brudd mellom den klassiske Hollywood-filmen – som ble utviklet og hadde sin storhetstid mellom 1917 til 1960 – og en såkalt postklassiske Hollywood-filmstilen som har dominert fra og med [...] | kun utdrag