Z Blogg

En løsere form for indeksikalitet

Z #1 2018: – Rachel, Benjamin Button og Botox

» Les hele innlegget

_

Z nr. 1 2018: CGI

Z #1 2018: Ansvarlig redaktør: Ingrid Rommetveit Temaredaktør for dette nummeret: Aksel Kielland

» Les hele innlegget

_