Z nr. 2 2010: Fakta/fiksjon

Z nr. 2 2010

Bestill nummeret

Z nr. 2 2010
Fakta/fiksjon

I Vesten har vi tradisjonelt ordnet verden i dikotomier: lys/mørke, natur/kultur, liv/død, legeme/sjel, sannhet/løgn. Fenomener som er overskridende – som nekter å innordnes i en av to gjensidig utelukkende kategorier, som er urene og uhåndgripelige – fyller oss med ubehag.

De ustabile grensene mellom det virkelige og det fiktive er tema for denne utgaven av Z. Sammenblandingen kan gjøre tilskueropplevelsen krevende og ustabil, men kan også løfte filmen til uante høyder.

Ansvarlig redaktør: Ingrid Rommetveit
Temaredaktør: Tonje Skar Reiersen


Grovkornede skjebner

Den nye argentinske filmens tematikk og minimalistiske estetikk ble født ut av nødvendighet i en fortvilet økonomisk situasjon. At den skulle få så stor gjennomslagskraft hadde ingen trodd.

«Based on a true story»: Sannhetens tjener eller løgnens dilettant?

«Based on a true story» er en filmatisk merkelapp med tvetydig fortegn: Forfalsker filmene virkeligheten, eller maler den bare virkeligheten med et annet, og mer spektakulært, strøk? | kun utdrag

Å fortelle virkeligheten – et forsvar for fiksjonselementer i dokumentarfilmen

Det gäller att synliggöra det man inte ser i vardagen. En avfilmad verklighet förblir osynlig. Ibland måste jag «arrangera» verkligheten för att den ska bli «verklig». - Stefan Jarl | kun utdrag

Ekko Eckbo

Noen komikere setter verden på hodet mens de hyler frenetisk og basker med fantasiens grenser. Espen Eckbo tar det mer piano og skriver karakterene sine så tett opp til virkeligheten som mulig. Det blir morsomt sånn, syns han.

Så godt som sant: Jia Zhangkes 24 City (2008)

I sin djerve kombinasjon av fiksjonsfilm og dokumentar utfordrer den kinesiske filmskaperen Jia Zhangke filmkunstens grenser. | kun utdrag

Noen tanker om adaptasjoner. Og om fiksjon og fakta.

I disse dager skytes Nikolaj Frobenius delvis selvbiografiske oppvekstroman. I seks punkter oppsummerer Frobenius noen av paradoksene han stilles overfor når virkelighet omsettes i litteratur som igjen adapteres til fiksjonsfilm. | kun utdrag

Sannhetens allegori hos Kiarostami

«Hva er virkelig? Jeg tror bakgrunnen for enhver fiksjonsfilm må være noe virkelig. Dokumentarfilm eksisterer ikke.» - Abbas Kiarostami

Montages kårer: topp 10 mokumentarer

Vi har bedt Montages-redaksjonen kåre de ti beste mokumentarfilmene. Her er listen.

Werner Herzog i virkelighetens grenseland

Werner Herzogs blendende vakre The Wild Blue Yonder kan hjelpe oss å finne vår tids grenseoppgang mellom fiksjon og dokumentar. | kun utdrag