Z nr. 4 2006: Kinesisk film

Z nr. 4 2006

Bestill nummeret

Z nr. 4 2006
Kinesisk film

Det bor ca 1,3 milliarder mennesker i Kina, omtrent en femtedel av jordens samlede befolkning. Vi håper dette bladet kan være et lite bidrag til å øke vår forståelse for dette veldige kulturområdets kultur- og filmkunst.

Ansvarlig redaktør: Ingrid Rommetveit
Temaredaktør: Dag Sødtholt


Kunstnerisk og vulgær – den kinesiske filmens 5. generasjon

Det var en ny generasjon av unge og opprørske filmskapere som på 1980-tallet revolusjonerte kinesisk film. I denne artikkelen skisseres dette gjennombruddet, som fremdeles har stor betydning for kinesisk film.

Film som rituell handling: Chen Kaiges Den gule jord

Denne filmen innebar startskuddet på en ny bølge av kinesiske filmer mot slutten av forrige århundre, men hva er det som gir dette verket dets særegne atmosfære? [byline: DAG SØDTHOLT er frilans filmkritiker for Film & Kino og daglig leder i Norsk filmkritikerlag.] Den gule jord (1984) er [...]

Om å drepe farsfiguren: Historien om Qiu Ju og Hero av Zhang Yimou

Det løper en rød tråd gjennom Zhang Yimous allsidige filmproduksjon – blant både historiske dramaer, realistiske samtidsfilmer og storslagne kampfilmer finner vi Zhang Yimous signaturtema: «drapet på faren». I film etter film utforsker Zhang sønnens – eller den [...] | kun utdrag

Leketøy og revolusjonsromantikk – Sun Yus filmatiske motstandsbevegelse (1932 – 35)

Flere filmmuseer i vesten har de siste årene arrangert visninger av kinesiske «klassikere». Hundrevis av filmer laget før revolusjonen finnes utgitt på VCD i Kina. Det er spesielt produksjonen i 30-tallets Shanghai som har lokket til spennende reiser i tid og rom. | kun utdrag

«Letting a Hundred Flowers Bloom …» en ny filmgenerasjon i et Kina mellom marked og ideologi

Året 1993 markerer i ettertid et skille i kinesisk filmhistorie. Tre filmer ble samtidig tilgjengelig for internasjonale filmfestivaler, som alle skildret en ny og pessimistisk hverdag og var laget med små midler utenfor det etablerte kinesiske filmsystemet. Filmer skapt av tre regissører som hver for seg skulle vise seg levedyktige og som bidro til å definere en ny kinesisk filmgenerasjon det kommende tiåret. Filmene var Beijing Bastards av Zhang Yuan, The Days av Wang Xiaoshuai og Red Beads av He Jianjun.

Kina Paradiso – varme, nostalgi og melodrama 24 ganger i sekundet

[byline: GEIR FRIESTAD er kinomaskinist, frilans filmkritiker for Film & Kino og ekspert på animasjonsfilm og japansk film.] Det er ikke til å komme bort fra at kinesisk film, om vi ser bort fra de forrykende underholdningsrullene fra Hong Kong, har et ikke helt ufortjent rykte på seg for å [...]

Fra dunkle lamper til glitrende stjerner: personlige betraktninger rundt kvinneskikkelser og samfunnsyn i Zhang Yimous episke filmer

[byline: INGRID DOKKA er rådgiver ved Norsk filminstitutt og nestleder i Norsk filmkritikerlag.] Mitt første møte med kinesisk film skjedde på 1980-tallet … Jeg ble slått av det brutalt vakre fotoet og mektig imponert av den emosjonelle kraften i filmen. Dette ble også mitt første møte [...]