Z nr. 1-2001: Norsk Film AS

Z nr. 1 2001

Bestill nummeret

Z nr. 1 2001
Norsk Film AS


Fra pionertid til samlet fond

1. juli ble Norsk Filmfond etablert med oppgaver og midler som tidligere lå i Audiovisuelt produksjonsfond, Norsk filminstitutt og Norsk Film AS. Hva ligger av erfaring i den norske filmens historie som fondet kan dra nytte av og utvikle? | kun utdrag

It’s lonely at the top

Siden stiftelsen av Norsk Film AS i 1932 har denne institusjonens mektige menn vært å regne for den norske filmbransjens øverste instans. Direktørstolen i Norsk Film AS synes samtidig å ha vært sete for en viss skrekkblandet fryd, og alle som har besatt stillingen har unektelig kjent at det [...] | kun utdrag

8 regissører om nedleggelsen av Norsk Film

Z har spurt 8 norske regissører om deres syn på nedleggelsen. Blant de som reagerer sterkt og negativt på avgjørelsen er norsk films nestor Arne Skouen. I 1949 gav selskapet ham sjansen til å lage filmen Gategutter som siden er blitt en klassiker. Likevel ser det ut til at filmfolk tar [...] | kun utdrag

Fortviler ikke over nedleggelsen av Norsk film AS

Nedleggelsen av Norsk film AS er et faktum. Det nye filmfondet gir imidlertid nye muligheter for de gjenværende filmprodusentene. – Sammen med privatisering av kinoene og en ny generasjon velutdannede filmfolk kan fondet gjøre de private produsentene i stand til å bygge opp kontinuitet og [...] | kun utdrag

Filmografi: Norsk films film 1937 – 2001

Norsk films samlede verker med bilder og fakta. | kun utdrag